Juridik

Dahlström Juridik och Projektkompetens AB

Dahlström Juridik och Projektkompetens AB är ett företag som specialiserat sig på juridik, verksamhetsutveckling och projektstöd. Företagets vision är att bidra till hållbar ordning i kundernas verksamheter så att kunderna kan fokusera på sina egentliga uppdrag. Hållbar ordning innebär kontroll över att myndighetsregler, interna styrdokument, tillstånd och beslut efterlevs. Hållbar ordning innebär också att det finns användbara styrmedel för att arbeta effektivt.

Scroll to Top