Freija årsmöte 2022 – onsdagen 9 mars kl 18.30 på Åtellet i Norrtälje

När

onsdag 9 mars 2022    
18:30 - 21:30

Kostnad

Bokning stängd

Var

Åtellet
Sjötullsgatan 10, Norrtälje

Freija årsmöte 2022 – onsdagen 9 mars kl 18.30 på Åtellet i Norrtälje

Härmed kallas alla Freijor till årsmöte 2022, onsdagen den 9 mars kl. 18.30, på Åtellet i Norrtälje. Mötet är gratis för alla medlemmar, men eftersom vi serverar lite att äta och behöver fixa stolar och bord till alla så vill vi att ni anmäler er senast 2 mars på Freijas hemsida. Ange eventuella allergier vid anmälan.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt av protokolljusterare, tillika rösträknare.
 2. Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
 5. Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Val av ordförande.
 7. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
 8. Val av ordinarie revisor och en suppleant.
 9. Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen.
 10. Fastställande av årsavgiften för nästkommande (2023) verksamhetsår.
 11. Förslag från styrelsen och medlemmarna.
  a) Förslag om rosplantering
  b) Förslag om stadgeändring
  c) Förslag om uppdatering av arbetsordning för förtroendevalda i Freija
 12. Övriga frågor

Kallelse till årsmöte 2022.pdf

Inkomna förslag till årsmötet inkl. bilagor

Övriga årsmöteshandlingar


Anmälningar: 46 st

Avprickade:

 • Helen Sandberg
 • Maria Gerlofson
 • Susanne Ytterberg
 • Suss Granström
 • Annika Ismarker
 • Lotta Unosson
 • Tanja Dyredand
 • Lena Norrman
 • Elin pettersson
 • Eva Wilén-Olsson
 • Camilla Brodén
 • Annika Averland
 • Katarina Vilhelmsson
 • Boel Norman
 • Birgitta Björling
 • Cilla Wahlgren
 • Mia Lewell
 • Käthe Rubensson
 • Maria Jansson
 • Tussi Malmquist
 • Gun-Britt Kvart
 • Marie Györi
 • Osa Albinson
 • Irene Larsson
 • Agneta Hammarberg
 • Katarina Holmberg
 • Sofia Dejke
 • Eva Lindén
 • Sandra Grann Wahlgren
 • Elin Bäck
 • Pia Anjou
 • Carina Fredlund
 • Laila Korpi
 • Louise Angleryd
 • Birgitta Wanatowski
 • Jessika Patek
 • Therese Bogefors
 • Anna Eriksson Burman
 • Kim Alge Pennström
 • Elisabeth Ericson
 • Anne-May Pettersson
 • Anneli Asplund
 • Maria Leverén
 • Ann-Christin Danielson
 • Lena Englund
 • Annette Nilsson

Väntande:


Anmäl dig och köp biljett

Anmälan är stängd för detta evenemang.

Varukorg
Rulla till toppen