Claim your listing / Gör anspråk på dina uppgifter

Är du medlem i Freija och vill kunna uppdatera dina uppgifter? Fyll då i formuläret nedan och när vår medlemsadministratör godkänt dig så kan du själv gå in och uppdatera dina och ditt företags uppgifter.

[cdashmu_registration_form]

Scroll to Top