Vaxtuna Gård

Vi vårdar värdefulla naturbetesmarker kring Vaxtunasjön och har får och fjällkor till hjälp. Dessutom har vi självplock av solrosor. Huvudprodukten är köttlådor av närproducerat kött som levereras direkt till konsument. Fler verksamheter är under utveckling.

  • Facebook

Bransch(er): KöttproduktionLantbruk

Vaxtuna 1
Bergshamra, 761 12 

707258966