AnlitaOss, Företagsnyttan AB

Vi driver lokala portaler för att konsument och företagare lättare ska hitta lokala förmågor istället för att anlita någon långt bort, för miljön, för trygghet, för enkelhet.
Första portalen innehåller allt inom “Bo & Byggande”, den heter AnlitaOss.se. Den andra portalen Företagsnyttan.se vänder sig i första hand till företagare och är inriktad mot Business-to-Business.

Båda portalerna har främst företag med lokal närvaro. Företaget, ägarna eller anställda finns i kommunen. Ibland görs undantag, beroende på verksamhetsinriktning och behov på orten.

  • Facebook
  • Instagram
  • Website
  • Website

AnlitaOss, Företagsnyttan AB

Rallarvägen 37
Åkersberga, 184 40 

Get DirectionsAnlitaOss, Företagsnyttan AB

Sjötullsgatan 4
Norrtälje, 761 30  

Get DirectionsFreija:

Annika Eliasson

Maria Nilsson

Tillbaka till listan med Freijaföretag

Scroll to Top