Dahlström Juridik och Projektkompetens AB

Dahlström Juridik och Projektkompetens AB är ett företag som specialiserat sig på juridik, verksamhetsutveckling och projektstöd. Företagets vision är att bidra till hållbar ordning i kundernas verksamheter så att kunderna kan fokusera på sina egentliga uppdrag. Hållbar ordning innebär kontroll över att myndighetsregler, interna styrdokument, tillstånd och beslut efterlevs. Hållbar ordning innebär också att det finns användbara styrmedel för att arbeta effektivt.

Dahlström Juridik och Projektkompetens AB, Stockholm

Karlsviksgatan 14
Stockholm, 112 41 

Get DirectionsWebsite

0767890022

Dahlström Juridik och Projektkompetens AB, Norrtälje

Ångbåtsgatan 1
Norrtälje, 761 33 

Get DirectionsWebsite

0767890022

Freija:

Åsa Dahlström

Tillbaka till listan med Freijaföretag

Scroll to Top