Cilla Relationsskapande Event

Uppdrag av Norrtälje Handelsstad som medlems och aktivitetsansvarig.
Arrangerar, genomför och planerar event för relationer. Moderator, konfrancier, lekledare.

Cilla Relationsskapande Event

Solslingan 8G
Norrtälje, 761 65 

Get DirectionsFreija:

Cecilia ”Cilla” Wahlgren

Tillbaka till listan med Freijaföretag

Scroll to Top