freijalogo.ram.180x180-opt
måndag 20 februari 2023

Hej Freija

Här kommer kallelsen till Freijas årsmöte 2023. Vi hoppas många kommer, anmäl dig på hemsidan som vanligt. Välkomna! / Styrelsen

På bilderna här under ser ni några några Freijor vid förra årets årsmöte, bland annat Årets Freija 2022 Kim Alge Pennström tillsammans med då avgående ordförande Birgitta Björling.
Så glöm inte att skicka in din nominering till Årets Freija 2023 till ordforande@freija.se /Annika, ordförande

Några medlemmar vid Freijas årsmöte 2022
Årets Freija 2022, Kim Alge Pennström och avgående ordförande Birgitta Björling.

KALLELSE TILL FREIJA ÅRSMÖTE 2023

Freija årsmöte 2023 -
onsdagen 8 mars kl. 18.30 på Åtellet i Norrtälje

Härmed kallas alla Freijor till årsmöte 2023, onsdagen den 8 mars kl. 18.30, på Åtellet i Norrtälje. Mötet är gratis för alla medlemmar, men eftersom vi serverar lite att äta och behöver fixa stolar och bord till alla så vill vi att ni anmäler er senast 2 mars på Freijas hemsida www.freija.se.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt av protokolljusterare, tillika rösträknare.
 2. Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
 5. Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Val av ordförande.
 7. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
 8. Val av ordinarie revisor och en suppleant.
 9. Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen.
 10. Fastställande av årsavgiften för nästkommande (2024) verksamhetsår.
 11. Förslag från styrelsen och medlemmarna.
 12. Övriga frågor
Kallelse till Freijas årsmöte 2023.pdf

Bilagor
Förslag till stadgerevidering 2023 från Freijas arbetsgrupp: Stadgar
Styrelsens ställningstagande till förslag om stadgerevidering

facebook instagram youtube facebook 
Freija, Roslagens företagarkvinnor
Email Marketing Powered by MailPoet