freijalogo.ram.180x180-opt
torsdag 18 februari 2021

Årsmöte 2021 (online via Zoom)

I år blir det ett digitalt årsmöte i Freija. Vi ska försöka få alla att känna ”Freija” känslan, vi brukar ju ha trevligt på alla våra möten, årsstämma som julfest. Även om det nu sker digitalt. Detta innebär bland annat att du kan komma lite tidigare (från 18.30) och mingla lite innan mötet startar, vi har ett vinlotteri (du köper dina lotter i förväg genom att Swisha Freija 20 kr per lott senast 9 mars - Swishmeddelande: lotteri och ditt namn) med live dragning (därför behöver vi tid att skriva ut och förbereda lotter enligt samma princip som vid adventslotteriet) och så kommer Årets Freija utnämnas och gratuleras. Zoom-instruktioner följer nedan. För att underlätta för mötesadministratören så vill vi att du anmäler dig till årsmötet. // Styrelsen

Kallelse

Härmed kallas alla medlemmar i Freija till årsmöte 2021.
Datum och tid: Torsdagen den 11 mars kl 19.00
Plats: Digitalt på Internet, via Zoom.

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt av protokolljusterare, tillika rösträknare.
2) Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
3) Dagordningens godkännande.
4) Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
5) Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6) Val av ordförande.
7) Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
8) Val av ordinarie revisor och en suppleant.
9) Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen.
10) Fastställande av årsavgiften för nästkommande (2022) verksamhetsår.
11) Förslag från styrelsen och medlemmarna
  • Styrelsen föreslår mötet att Freija med anledning av pandemin efterskänker medlemsavgiften för 2021 till samtliga medlemmar som betalt medlemsavgift under 2020.
12) Övriga frågor

Årsmöteshandlingar

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2020, revisorernas berättelse och valberedningens förslag kommer att publiceras på www.freija.se i god tid innan mötet.

Zoom-instruktioner

Du kommer att få din personliga länk till årsmötet samma dag som mötet går av stapeln. Har du inte fått någon mail med länk till mötet före kl 17.00 torsdagen 11 mars - kontrollera att du angav en rättstavad e-postadress och maila sedan din anmälan till info@freija.se så kommer Marie att skicka dig en ny länk till mötet. Behöver du mer hjälp så kommer Freijan Boel Norman Högberg (tel 0708 619506) finnas tillhanda som mötesadministratör och teknisk assistens och hon hälsar att ni är välkomna att ringa henne om det uppstår något trassel.

...

Handledning för uppkoppling till ett Zoom möte

Zoom – så här deltar du i ett möte

Så här deltar du i onlinemöte via Zoom på din dator, smartphone eller surfplatta.

Om du använder mobil eller padda

1. Ladda ner Zoom-appen från App store till din iPhone/iPad eller Google Play Store om du har en Android.

Om du själv önskar kan du skapa ett konto genom att klicka på Sign Up. OBS att det inte är nödvändigt om du ska delta på ett möte du blir inbjuden till.

Inför mötet – gäller dator, surfplatta och telefon

1. En inbjudan till mötet kommer via mejl. Inbjudan innehåller en specifik länk för mötet och i vissa fall en unik mötes kod. Klicka på länken eller kopiera den i en webbläsare. Av säkerhetsskäl får länken och koden inte spridas till någon annan.

2.Smartphone/Surfplatta:
I god tid innan mötet klickar du på länken. Appen som är installerad i din Smartphone/Surfplatta går igång. Om mötesansvarig inte öppnat mötet hamnar du i vänteläge.

2. Dator:
Första gången du klickar på en mötesinbjudan ombeds du ladda ned Zoom. Acceptera förfrågan om att ladda ned Zoom. Efter du har gjort det så kan du behöva klicka på länken i mejlet igen.

3. Om du uppmanas att ange kod (”Please enter your meeting password”) – fyll i den som kommunicerats.

4. Om du uppmanas att ange namn (”Please enter your name”) – skriv in för och efternamn.

5. Om fråga kommer upp (”To hear other please join audio”) – Välj: “Call using Internet Audio”.

Under mötet

När mötet är igång finns några funktioner att använda sig av. Om du inte hittar funktionen – klicka på skärmen och/eller dra vyn i sidled.

Stänga av din mikrofon kan du göra genom att trycka på ”Mute” – detta kan också göras av mötesansvarige.

För att begära ordet – tryck på ”More”, nere i högra hörnet. Välj ”Raise Hand” för att räcka upp handen – eller ”Chatt” för att kommunicera med mötesansvarige.

Viktigt att tänka på

  1. Säkra att ingen obehörig kan höra vad som sägs på mötet. Använd hörlurar.
  2. Var noga med att din mikrofon är avstängd när du inte själv pratar. Funktion för ”Mute” av egen mikrofon finns i Zoom.
  3. Kontakta mötesansvarig för hjälp före och under mötet.
  4. Ladda hem app i god tid innan mötet.
  5. Koppla upp dig i god tid innan möte (från 18.30, den 11 mars 2021).
Läs mer och anmäl dig
facebook instagram youtube facebook 
Freija, Roslagens företagarkvinnor